تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
آگهی 98/49 - خرید تضمینی آب در بخش احداث آب شیرین کن با ظرفیت 5000 مترمکعب در شبانه روز به روش BOO حهت تامین آب شرب بخشی از منطقه عسلویه و بهره برداری به مدت 15 سال

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ( به عنوان دستگاه سرمایه پذیر) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و مناقصه یک مرحله ای با استناد به ماده 20 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، آیین نامه اجرایی مربوطه و آیین نامه معاملات خود نسبت به انتخاب متقاضیان واجد صلاحیت برای خرید تضمینی آب در بخش احداث آب شیرین کن با ظرفیت 5000 مترمکعب در شبانه روز به روش BOO حهت تامین آب شرب بخشی از منطقه عسلویه و بهره برداری به مدت 15 سال مطابق مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه اقدام نماید.

حدود و مشخصات کار:

-      تامین مالی، تامین تجهیزات و ماشین آلات و انجام کلیه خدمات مندرج در اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه به عهده سرمایه گذار می باشد.

-      سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به نمایندگی از وزارت نیرو جهت خرید تضمینی آب ذخیره شده

-      مشاور طرح : شرکت مهندسی مشاور مهراب پویش

-      متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی دارای شرایط زیر باشند :

الف : داشتن حداقل رتبه 5 بهره برداری آب شیرین کن  ( صادره از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور )

ب : شرکتهایی که حداقل ظرفیت تجمعی آب شیرین کن در مدار بهره برداری آن ها 1000 متر مکعب در شبانه روز باشد .

طبق آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی سرمایه گذار در روزنامه روز پنجشنبه مورخ 23/3/98 (نوبت اول) و روز یکشنبه مورخ 26/3/98 (نوبت دوم)، متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی، از ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 23/3/98 الی ساعت 18 روز شنبه مورخ 1/4/98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نموده و اسناد را دریافت نمایند. متقاضیان موظف هستند پس از تکمیل مدارک خواسته شده، مدارک را حداکثر تا ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 16/4/98 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.

کد فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000078

 

                                                                                                شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
بهره برداری آبشیرینکن
مبلغ برآورد :
0
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1398/04/01
تاریخ آگهی :
1398/03/23
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal