تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
آگهی 98/62 - انجام نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب شبکه توزیع آب شهرهای شبانکاره، سعدآباد، بوشکان، کلمه، تنگ ارم و بخش هایی از برازجان

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد انجام نشت یابی و کنترل تلفات فیزیکی آب شبکه توزیع آب شهرهای شبانکاره، سعدآباد، بوشکان، کلمه، تنگ ارم و بخش هایی از برازجان را که بر اساس فهرست خاص به مبلغ تقریبی 000,000,924,3 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای گواهی احراز صلاحیت پیمانکاری معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رشته آب و حداقل پایه 5 یا شرکتهای خدماتی که دارای تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی در کد تعمیرات هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 17/7/98 لغایت ساعت 18 روز پنجشنبه مورخ 25/7/98 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-                 شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000104

2-                 محل اجرا : شهرستان دشتستان

3-                 مدت اجرا : 4 ماه

4-                 قیمت خرید اسناد 300,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

5-                 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 197,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

6-                 محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی ، به صورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 3/5/1401

7-                 هزینه درج آگهی در روزنامه در دو نوبت طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

8-                 رعایت قرار دادن ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت «الف» ، اسناد مناقصه دریافتی از کارفرما ، فرم خود اظهاری ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی (مبنی بر مشخص بودن صاحب امضای مجاز) ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز (در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن) ، گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و گواهی مودیان مالیاتی در پاکت «ب» و پیشنهاد قیمت وآنالیز بها در پاکت «ج» الزامی می باشد.

9-                 آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 11/8/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 11/8/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

10-             پاکتهای مناقصه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 12/8/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

11-             پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

12-             مدت اعتبار پیشنهاد باید 3 ماه باشد و این مدت بدون نیاز به هیچ گونه مکاتبه ای تا 3 ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد .

13-              به پیشنهادهای مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

14-             سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

دفتر قراردادها

                                                                                شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
آب
مبلغ برآورد :
3924000000
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1398/07/25
تاریخ آگهی :
1398/07/17
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal