تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
تجدید آگهی 98/60 - بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال دوم و سوم – خط گناوه و کلیه تاسیسات مرتبط

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال دوم و سوم – خط گناوه و کلیه تاسیسات مرتبط را که بر اساس فهرست خاص به مبلغ تقریبی 62,392,221,673 ریال برآورد گردیده است به شرح ذیل به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید ، لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی صلاحیت معتبر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب در رسته « خط انتقال » و حداقل پایه 3 از معاونت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور یا معادل آن+ هستند دعوت بعمل می آید که از ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 30/7/98 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 6/8/98 جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

توضیحات :

1-                 شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000107

2-                 مدت اجرا : 36 ماه شمسی

3-                 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 2,978,000,000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد .

4-                 محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی و منابع داخلی شرکت

5-                 قیمت خرید اسناد 500,000 ریال می باشد .که می بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ) واریز و گردد .

6-                 هزینه درج آگهی و تجدید آگهی در روزنامه در چهار نوبت و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

7-                 رعایت قرار دادن ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار در پاکت « الف » ، اسناد دریافتی از کارفرما ، مستندات خواسته شده ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ، گواهی نمونه امضای محضری صاحب امضای مجاز ( در صورت عدم وجود نمونه امضای مشخص در اساسنامه یا تغییر آن ) ، تایید صلاحیت معتبر ، گواهی صلاحیت انجام کار از لحاظ ایمنی از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، گواهی مودیان مالیاتی و گزارش حسابرس رسمی برای آخرین سال مالی در پاکت « ب » و پیشنهاد قیمت و آنالیز قیمت در پاکت « ج » الزامی است .

8-                 آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 18/8/98 می باشد . تنها پاکت « الف » ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ) می بایست به صورت فیزیکی تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 18/8/98 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.

9-                 پاکتهای مناقصه در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 19آ/8/98 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد .

10-             پیمانکار می بایست نام پروژه را بر روی پاکت « الف » درج نماید .

11-             محل تحویل پاکت الف  : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت

12-              مدت اعتبار پیشنهاد : 3 ماه

13-              به پیشنهادهای مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

14-             سایر اطلاعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

 

دفتر قراردادها

                                                                                      شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
خط انتقال
مبلغ برآورد :
62392221673
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1398/08/06
تاریخ آگهی :
1398/07/30
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal