شرکت آب و فاضلاب بوشهر
۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير
مدیران شهرهای تابعه
مدیر آبفای بوشهر
نام : حسین
نام خانوادگی : رخشنده
مقطع تحصیلی :  لیسانس
مدرک تحصیلی : برق قدرت
تلفن محل کار: 9-07733320317
پست الکترونیک: Abfa-bushehr@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای برازجان
نام : حسین
نام خانوادگی : رمضانی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران عمران
تلفن محل کار: 7-07734254401
پست الکترونیک: Abfa-borazjan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر گناوه
نام : سید رضا
نام خانوادگی : علوی زاده
مقطع تحصیلی :  فوق لیسانس
مدرک تحصیلی: مهندسی عمران- سازه 
تلفن محل کار: 4-07733145601
پست الکترونیک: Abfa-genaveh@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر کنگان
نام :عبداله
نام خانوادگی : امیدی نژاد
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی: مهندسی عمران-مهندسی آب
 تلفن محل کار: 07737223650
پست الکترونیک: Abfa-kangan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای خورموج
نام : اسکندر
نام خانوادگی : مومنی
مقطع تحصیلی :  لیسانس
مدرک تحصیلی : تکنولوژی عمران
تلفن محل کار: 07735323320-07735326011
پست الکترونیک: Abfa-khormoj@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای جم
نام : تقی
نام خانوادگی : پرهیزگار
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : فناوری اطلاعات
تلفن محل کار: 07737632111
پست الکترونیک: Abfa-jam@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر دیر
نام : اکبر
نام خانوادگی : قاسمی
مقطع تحصیلی : دیپلم
مدرک تحصیلی :  
تلفن محل کار: 07735423008
پست الکترونیک: Abfa-dayer@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای عالی‌شهر
نام : مهدی
نام خانوادگی : خلیلی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : حسابداری 
تلفن محل کار: 07733684220
پست الکترونیک: Abfa-alishahr@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر دیلم
نام : مهدی
نام خانوادگی : شولی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تلفن محل کار: 2-07733241801
پست الکترونیک: Abfa-daylam@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای آب‌پخش
نام : افضل
نام خانوادگی :مجاهد
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مکانیک  
تلفن محل کار: 07734826617
پست الکترونیک: Abfa-abpakhsh@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای چغادک
نام : محمدمهدی
نام خانوادگی : قبادی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : تکنولوژی عمران
تلفن محل کار: 07733422749
پست الکترونیک: Abfa-cheghadak@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای اهرم
نام : محمد
نام خانوادگی : رضایی 
مقطع تحصیلی : لیسانس 
مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی  
تلفن محل کار: 07735224002
پست الکترونیک: Abfa-ahram@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر عسلویه
نام : مهدی
نام خانوادگی : غلامیان
مقطع تحصیلی : لیسانس 
مدرک تحصیلی :حقوق ثبتی  
تلفن محل کار: 07737264625-07737263285
  پست الکترونیک: Abfa-aseloyeh@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای وحدتیه 
نام : عباس
نام خانوادگی : دهقانی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن محل کار: 07738433422
پست الکترونیک: Abfa-vahdetiyeh@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای کاکی
نام : حسین
نام خانوادگی : عالی پور
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی: تکنولوژی فناوری اطلاعات
 تلفن محل کار: 07735312440
پست الکترونیک: Abfa-kaki@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای سعدآباد
نام : عوض
نام خانوادگی : عامری
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی: حقوق
 تلفن محل کار: 07734832089
پست الکترونیک:  Abfa-sadabad@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای شبانکاره
نام : مجتبی
نام خانوادگی : خاطری
مقطع تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 07734852444
پست الکترونیک: Abfa-shabankareh@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر سیراف
نام : احسان
نام خانوادگی : احسان پور
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 07737253656
پست الکترونیک: Abfa-siraf@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر ریگ
نام :حسین
نام خانوادگی :اکبری 
مقطع تحصیلی : لیسانس  
مدرک تحصیلی : عمران 
تلفن محل کار: 07733832597
پست الکترونیک: Abfa-rig@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای دالکی
نام : اردشیر
نام خانوادگی : افشار
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : حقوق 
تلفن محل کار: 07734343593
پست الکترونیک: Abfa-daleki@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بهارستان
نام :
نام خانوادگی :
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-beharestan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای دلوار
نام : عبدالمجید
نام خانوادگی : چرونده
مقطع تحصیلی : لیسانس 
مدرک تحصیلی : عمران 
تلفن محل کار: 07735233270
پست الکترونیک: Abfa-delvar@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای آباد
نام : یونس
نام خانوادگی : غلام پور
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 07735241940
پست الکترونیک: Abfa-abad@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای انارستان
نام : خلیل
نام خانوادگی : کامل
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی :  تکنولوژی فناوری اطلاعات
تلفن محل کار: 07737623226
پست الکترونیک: Abfa-anarestan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای تنگ ارم
نام : کاظم
نام خانوادگی : غریبی
مقطع تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 07734452110
پست الکترونیک: Abfa-tangaram@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای ریز
نام : خلیل
نام خانوادگی : کامل
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : تکنولوژی فناوری اطلاعات
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-riz@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای امام حسن
نام : حسین
نام خانوادگی : کریمی
مقطع تحصیلی : 
مدرک تحصیلی :  
تلفن محل کار: 07733241411
پست الکترونیک: Abfa-emamhesan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای کلمه
نام : حسن
نام خانوادگی : دهقانی
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-kelameh@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای بوشکان
نام : حسن
نام خانوادگی : دهقانی
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-boshkan@abfa-bushehr.ir
تاریخ به روز رسانی: 1403/03/23
تعداد بازدید: 22043
Powered by DorsaPortal