شرکت آب و فاضلاب بوشهر
۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
مدیران شهرهای تابعه
مدیر آبفای بوشهر
نام : حسین
نام خانوادگی : رخشنده
مقطع تحصیلی :  لیسانس
مدرک تحصیلی : برق قدرت
تلفن محل کار: 9-07733320317
پست الکترونیک: Abfa-bushehr@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای برازجان
نام : حسین
نام خانوادگی : رمضانی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران عمران
تلفن محل کار: 7-07734254401
پست الکترونیک: Abfa-borazjan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر گناوه
نام : عبدالعزیز
نام خانوادگی : عبداللهی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی: حسابداری 
تلفن محل کار: 4-07733145601
پست الکترونیک: Abfa-genaveh@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای بندر کنگان
نام : قاسم
نام خانوادگی : بحرینی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی: عمران
 تلفن محل کار: 07737223650
پست الکترونیک: Abfa-kangan@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای خورموج
نام : مجتبی
نام خانوادگی : گلبینی مطلق
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت اجرایی
تلفن محل کار: 07735323320-07735326011
پست الکترونیک: Abfa-khormoj@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای جم
نام : علی
نام خانوادگی : مهرورز
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران
تلفن محل کار: 07737632111
پست الکترونیک: Abfa-jam@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر دیر
نام : اصغر
نام خانوادگی : دارستانی نژاد
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : حسابداری 
تلفن محل کار: 07735423008
پست الکترونیک: Abfa-dayer@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای عالی‌شهر
نام : اسکندر
نام خانوادگی : مومنی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : تکنولوژی عمران 
تلفن محل کار: 07733684220
پست الکترونیک: Abfa-alishahr@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای بندر دیلم
نام : مهدی
نام خانوادگی : شولی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تلفن محل کار: 2-07733241801
پست الکترونیک: Abfa-daylam@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای آب‌پخش
نام : امراله
نام خانوادگی : فلسفی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 
تلفن محل کار: 07734826617
پست الکترونیک: Abfa-abpakhsh@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای چغادک
نام : محمدمهدی
نام خانوادگی : قبادی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : تکنولوژی عمران
تلفن محل کار: 07733422749
پست الکترونیک: Abfa-cheghadak@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای اهرم
نام : مهدی
نام خانوادگی : پوررضا
مقطع تحصیلی : لیسانس 
مدرک تحصیلی : حقوق 
تلفن محل کار: 07735224002
پست الکترونیک: Abfa-ahram@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای بندر عسلویه
نام : سید رضا
نام خانوادگی : علوی زاده
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی عمران- سازه 
تلفن محل کار: 07737264625-07737263285
  پست الکترونیک: Abfa-aseloyeh@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای وحدتیه 
نام : عباس
نام خانوادگی : دهقان
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن محل کار: 07738433422
پست الکترونیک: Abfa-vahdetiyeh@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای کاکی
نام : غلامرضا
نام خانوادگی : کاظمی اصل
مقطع تحصیلی : دیپلم
 تلفن محل کار: 07735312440
پست الکترونیک: Abfa-kaki@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای سعدآباد
نام : اردشیر
نام خانوادگی : افشار
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی: حقوق
 تلفن محل کار: 07734832089
پست الکترونیک:  Abfa-sadabad@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای شبانکاره
نام : افضل
نام خانوادگی : مجاهد
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مکانیک
تلفن محل کار: 07734852444
پست الکترونیک: Abfa-shabankareh@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای بندر سیراف
نام : حسن
نام خانوادگی : زائری
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی برق قدرت
تلفن محل کار: 07737253656
پست الکترونیک: Abfa-siraf@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای بندر ریگ
نام : موسی
نام خانوادگی : عرب
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس  
مدرک تحصیلی : عمران-سازه های هیدرولیکی 
تلفن محل کار: 07733832597
پست الکترونیک: Abfa-rig@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای دالکی
نام : محمود
نام خانوادگی : بازیاری
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
مدرک تحصیلی : حسابداری
تلفن محل کار: 07734343593
پست الکترونیک: Abfa-daleki@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای بهارستان
نام : تقی
نام خانوادگی : پرهیزکار
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-beharestan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای دلوار
نام : عبدالمجید
نام خانوادگی : چرونده
مقطع تحصیلی : لیسانس 
مدرک تحصیلی : عمران 
تلفن محل کار: 07735233270
پست الکترونیک: Abfa-delvar@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای آباد
نام : اصغر
نام خانوادگی : زنگنه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
مدرک تحصیلی : امور تعاون
تلفن محل کار: 07735241940
پست الکترونیک: Abfa-abad@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای انارستان
نام : امین
نام خانوادگی : تشانی
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 07737623226
پست الکترونیک: Abfa-anarestan@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای تنگ ارم
نام : کاظم
نام خانوادگی : غریبی
مقطع تحصیلی : 
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 07734452110
پست الکترونیک: Abfa-tangaram@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای ریز
نام : امین
نام خانوادگی : تشانی
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-riz@abfa-bushehr.ir

مدیر آبفای امام حسن
نام : محمد
نام خانوادگی : رضایی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تلفن محل کار: 07733241411
پست الکترونیک: Abfa-emamhesan@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای کلمه
نام : حسن
نام خانوادگی : دهقانی
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-kelameh@abfa-bushehr.ir
مدیر آبفای بوشکان
نام : حسن
نام خانوادگی : دهقانی
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی : 
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Abfa-boshkan@abfa-bushehr.ir
تاریخ به روز رسانی: 1401/09/13
تعداد بازدید: 17506
Powered by DorsaPortal