تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
فهرست مجوز های اعطایی توسط دستگاه سال 1401

شماره اشتراک

نوع مجوز

تاریخ فروش آب

سال واگذاری انشعاب

نام مشترک

نام خانوادگی مشترک

آدرس مشترک

ظرفیت قراردادی

11977870

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/15

1401

جمیله

شناویان

بوشهر سرتل شهرک صنعتی دریایی روبروی آبشیرن کن

167

14049064

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/11

1401

جعفر

جدی

برازجان روستای برمک بخش سعداباد جنب دهیاری

5

19080063

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/19

1401

آمنه

ماندگاری زاده

اهرم روستای دمروبادان

60

19081873

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/09/20

1401

ماشاءالله

دلمشه

اهرم روستای گشی

30

26300410

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/04

1401

نصرالله

پور سالم

جم بابا مبارکی جنب مزل حسین گرگی

67

26305939

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/17

1401

عبدالمجید

رضائی

جم بهرحاج نوشاد خیابان ولیعصر

7

26306402

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/23

1401

نصرالدین

رضائی

بهارستان خ اندیشه

15

26307016

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/02

1401

عبداله

نوروزی

جم روستای چاهه آب تصفیه

150

27164019

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/23

1401

رخشان

طیبی پور

برازجان-روستای راهدار پشت دهیاری

24

27164370

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/21

1401

پویان

قلائی زاده

دهقاید کوچه صیادی7

12

16036243

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/26

1401

شرکت مرکزطلائی انرژی سالم

شرکت مرکزطلائی انرژی سالم

شهرک صنعتی بعدازمیدان صنعت سمت چپ

3050

28129573

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/02/22

1401

مجید

اسدی نژاد

وحدتیه خیابان شهدا جاده اسلام اباد وحدتیه

60

28130003

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/06/15

1401

علی

پاسالار

وحدتیه خیابان استادیوم محله دامدارها

24

28129810

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/29

1401

احمد

دادور

وحدتیه روستای اسلام اباد

50

28130730

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/24

1401

پریسا

اسدی نژاد

وحدتیه انتهای خیابان طالقانی

30

21061240

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/01

1401

زینب

پنجه ورزیده

بادوله 1

60

21061007

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/06

1401

مرضیه

قاسمی

کاکی روستای بنیاد

90

21061693

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/06/01

1401

حسن

احمدی

کاکی انتهای گوچه ازادگان معلم 22

150

11967590

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/02/05

1401

علیرضا

ماهینی

کوی شغاب سمت چپ کوچه پشت مسجد

60

17391133

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/26

1401

ایوب

خسروانی پ 431185

میدان ورودی جاده ایستگاه فاضلاب بلوک زنی س 9

60

23330373

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/17

1401

عبدالرحمن

احمدی

کنگان شهرک صنعتی فرعی اول انتهای فرعی سمت چپ

75

11966364

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/01/15

1401

ابراهیم

فریدونی 2

شرکت نوساختمان بوشهر

400

11966376

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/01/15

1401

ابراهیم

فریدونی 1

شرکت نوساختمان بوشهر

400

16035718

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/01/15

1401

علی احمد

حسینی

شهرک صنعتی بندر ریگ

50

11967070

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/01/24

1401

سعید

شهریاریان

شهرک صنعتی 2 خ اتش نشانی خ توسعه نبش خ اعتماد

83

11967320

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/01/28

1401

علی

فیروزی دهنوئی

شهرک صنعتی 2 خیابان لیان خیابان تولید خیابان سوم

21

13476155

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/02/17

1401

هادی

قلعه نژاد

شهرک صنعتی دشتستان

33

11968764

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/02/25

1401

علی

دهداری

شهرک صنعتی 2 - روبرو آتش نشانی کوچه 2

21

11968752

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/02/25

1401

داود

مرادی

بوشهر کیلومتر 8 اتوبان بوشهر شیراز منطقه ویزه

68

11968805

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/02/26

1401

امید

شریف آراء

بوشهر،شهرک صنعتی بوشهر2

25

11989093

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/04

1401

موسسه انجمن نیک

اختران سبزجنوب

شهرک صنعتی بوشهر2خ لیان خ سیراف نبش خ هفتم

100

11989110

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/10

1401

احمد

جمالی

بوشهر - شهرک صنعتی 2 - جنب غذافروشی منفرد

30

11989328

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/06/09

1401

عبدالرحیم

نبی پور

شهرک صنعتی 2

75

11989108

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/09

1401

محمد

روح پرور

شهرک صنعتی کوچه 3 رو به رو آتش نشانی شرکت آقای

25

11989122

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/17

1401

ایمان

احمدی

بوشهر شهرک صنعتی 2

63

11989146

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/17

1401

سمیرا

احمدی

بوشهر شهرک صنعتی 2

125

11974086

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/17

1401

عبداله

احمدی

بوشهر شهرک صنعتی 2

417

19081677

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/16

1401

عباسعلی

زنده بودی

تنگستان بخش ساحلی روستای چاه تلخ شمالی شهرک صنعتی

63

11989134

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/17

1401

نرجس

زنده بودی

بوشهر شهرک صنعتی 2

167

11989200

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/29

1401

محمد حسین

بحرانی

بوشهر - شهرک صنعتی 2

708

11989158

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/18

1401

مریم

ناصحی

شهرک صنعتی 2

5

11989160

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/31

1401

کهن زرین ریشهر

کهن زرین ریشهر

شهرک صنعتی 2 خیابان حساب خیابان ابتکار پلاک 68-3

58

18042935

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/03/30

1401

مجید

عساکره

دیلم- ناحیه صنعتی بویرات

83

34271314

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/20

1401

علی

احمدی زاده

شهرک صنعتی دلوار

125

11989249

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/30

1401

واحد کارگاهی

شهرک صنعتی 2

شهرک صنعتی بوشهر 2

17

11989250

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/30

1401

مجتمع کارگاهی

شهرک صنعتی 2

شهرک صنعتی بوشهر 2

17

11989263

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/30

1401

واحد کارگاهی

شهرک صنعتی 2

شهرک صنعتی بوشهر 2

17

11989275

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/30

1401

واحد کارگاهی

شهرک صنعتی 2

شهرک صنعتی بوشهر 2

17

11989287

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/30

1401

واحد کارگاهی

شهرک صنعتی 2

شهرک صنعتی بوشهر 2

17

11989299

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/30

1401

واحد کارگاهی

شهرک صنعتی 2

شهرک صنعتی بوشهر 2

17

11989184

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/07

1401

مجتبی

مقدس

شهرک صنعتی بوشهر 2

100

11989196

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/22

1401

غلامحسین

بارانی

شهرک صنعتی 2 پشت آتش نشانی تولید ناگت ماهی و میگو

183

11989213

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/30

1401

سعید

دهداری

شهرک صنعتی 2 خیابان آتش نشانی

19

11989225

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/30

1401

کامران

روستا

شهرک صنعتی بوشهر 2

25

11989237

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/05/24

1401

شرکت پخش سایه سمن

شرکت پخش سایه سمن

شهرک صنعتی 2 آخر بلوار اصلی رو به رو خیابان

500

13478750

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/10/30

1401

غلامحسین

غلا می

شهرک صنعتی برازجان خ کار گر شرقی 1

25

11989316

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/06/07

1401

شرکت نغمه

نوژن جنوب

شهرک صنعتی بوشهر 2

58

11989330

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/06/16

1401

انبار محصولات فلزی

انبار محصولات فلزی

شهرک صنعتی کوچه 3 سپهبد قرنی بلوار سپهبد قرنی

8

11989342

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/06/27

1401

شرکت نیک آوازه لیلیا

زینب سلیمی

شهرک صنعتی 2 خ ابتکار خ حساب پلاک 3-60

100

20206818

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/17

1401

اسفندیار

باقری

خورموج شهرک صنعتی

125

11989354

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/12

1401

فضل اله

رضائی

منطقه ویژه

25

11989079

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/16

1401

هستی گستر غزال بوشهر

هستی گستر غزال بوشهر

شهرک صنعتی 2 فاز 3 کوچه سپهبد قرنی بلوار سپهبد

83

11989366

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/18

1401

نرجس

زنده بودی

شهرک صنعتی 2 خیابان آتش نشانی

8

11989080

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/04

1401

اکبر

اهن چین

شهرک صنعتی کوچه 3 سپهبد قرنی بلوار سپهبد قرنی

42

11989378

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/15

1401

حبیب

نیکو

شهرک صنعتی شماره 2 خیابان خلیج فارس پلاک 68-4

83

11995494

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/09/09

1401

حمیدرضا

گلپایگانی

شهرک صنعتی بوشهر 2

417

34271340

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/17

1401

حکیمه

مرادی . بسته بندی

شهرک صنعتی دلوار

83

34271352

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/17

1401

مالک

مزارعی . لنج سازی

شهرک صنعتی دلوار

83

34271364

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/17

1401

شرکت هوربویا تدبیر جنوب

نیروگاه خورشیدی

شهرک صنعتی دلوار

83

34271376

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/17

1401

وحید فر

یخسازی

شهرک صنعتی دلوار

42

34271388

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/17

1401

محمد رضا فتحی

یخسازی

شهرک صنعتی دلوار

417

34271390

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/17

1401

علی قاسمی

یخسازی

شهرک صنعتی دلوار

42

11989690

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/09/02

1401

شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا

شرکت توزیع و پخش نوشابه ساتراپ دینا

شهرک صنعتی 2 انتهای بلوار صنعت فرعی اول سمت راست

42

11989847

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/09/06

1401

سیدفرزاد

بحرانی

شهرک صنعتی کوچه3سپهبدقرنی بلوارسپهبدقره نی

21

11992210

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/10/07

1401

مسعود

محمدی

شهرک صنعتی 2 خیابان لیان خیابان 2

833

23333790

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/10/04

1401

فرهاد

کیانپور لیرهارانی

شهرک صنعتی بنک بالاتر از پلیس راه تولید و ساخت

42

13478189

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/03

1401

روح اله

قاسمی

شهرک صنعتی دشتستان

83

11992832

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/10/18

1401

مهرداد

چکش زن

شهرک صنعتی 2 کوچه پرشین شیمی پلاک 4 سمت راست

50

11993329

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/10/21

1401

لیان صنعت خلیج فارس

لیان صنعت خلیج فارس

بوشهر شهرک صنعتی2 خ خلیج فارس خ تلاش خ اقتصاد شرکت

125

11993379

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/10/21

1401

داریوش

جوکار

بوشهر شهرک صنعتی 2

175

22184088

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/10

1401

سردخانه فولادی لقب

سردخانه فولادی لقب

دیر لمبدان بالایی نرسیده به پلیس راه کنگان ناحیه

167

11996980

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/02

1401

محمود

زارع

شهرک صنعتی 2 خیابان خلیج فارس

33

18043719

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/26

1401

محمود

طاهری نیا

دیلم شهرک صنعتی دیلم

250

16036750

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/26

1401

احمد

نبوی

بندر ریگ شهرک صنعتی

83

18043965

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/19

1401

غلامشاه

آقاجاری

دیلم شهرک صنعتی دیلم خیابان شریعتی کوچه شهید

75

11100354

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/27

1401

فیروزه

جهانگرد

منطقه ویژه اقتصادی فاز 3 جنب کارخانه پلیمر پارس

225

11100156

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/23

1401

شرکت نامی نور نماد اختر

شرکت نامی نور نماد اختر

شهرک صنعتی 2بلوار صنعت کوچه3

83

11100261

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/24

1401

محمد

پولادی

بوشهر شهرک صنعتی 2

100

11100278

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/25

1401

عبدالمحمد

دست پاک

شهرک صنعتی 2 خیابان آتش نشانی

21

11100335

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/28

1401

دهکدهجهانی

سلامت جفره

شهرک صنعتی چسبیده به اداره استاندارد

50

11992520

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/10/17

1401

شاهین

درفشان

بوشهر اسکله جلالی بندر بوشهر

750

11996540

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/26

1401

غلامرضا

رستمی

شهرک صنعتی 2 خیابان آتش نشانی فرعی سوم

21

13464164

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/01/10

1401

قاسم

رضائی زاده

روستای زیارت جاده بنار آب شیرین سمت راست جنب زه کش

16

13475436

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/08/14

1401

علیرضا

بیات

زیارت جاده بنار

88

13473440

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/11

1401

حیدر

انصاری

بیرون از روستای زیرات

180

13473426

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/11

1401

خیراله

زارعی

بیرون از روستای زیارت

240

13473414

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/11

1401

نصراله

زارعی

روستای زیارت - بیرون از روستا

120

13473438

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/11

1401

عیسی

طلائی زیارتی

بیرون از روستای زیارت

120

13474195

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/20

1401

سلمان

قادری

برازجان روستای زیارت جنب آرامگاه

88

13480572

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/06

1401

حسین

داوودی

(ساخت وساز_ تجاری) برازجان جاده بنداروز بعداز پمپ

120

13480314

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/11/25

1401

حسین

گرگوئی

برازجان روستای زیارت

60

13480870

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/10

1401

سعید

ممنون

برازجان روستای زیارت خیابان شهدا

150

13481124

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/15

1401

دامداری ناصر

رضائی زاده

برازجان روستای زیارت ابتدای جاده بنارآب شیرین سمت

75

13481734

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/24

1401

توفیق

مددی

جاده بنارابشیرین جنب دامداری گرگونی

30

13481605

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/23

1401

علی

انصاری

برازجان روستای زیارت

150

13481680

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/24

1401

ابوالفضل

خادمی

برازجان روستای زیارت

150

13481693

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/12/24

1401

ابراهیم

بهرام پور

جاده بنار آب شیرین جنب دامداری

90

20203426

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/01/17

1401

محسن

رستگارمفرد

روستای بحیری

30

18041357

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/04/14

1401

سیدموسی

خداپرستیان

روستای باباحسنی جنوبی

264

34269737

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/07/10

1401

اسماعیل

جوکار

گورک خورشیدی

15

20207587

مجوز انشعابات خاص صنعتی

1401/09/29

1401

ایمان

ایمانی

خورموج روستای لاور رزمی

5


تاریخ به روز رسانی:
1402/05/08
تعداد بازدید:
918
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.