تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
نحوه واگذاری انشعاب آب نحوه واگذاری انشعاب آب
برای اطلاع از نحوه واگذاری انشعاب آب به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
نحوه نصب سیفون اضافی نحوه نصب سیفون اضافی
برای اطلاع از نحوه نصب سیفون اضافی به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه مشاهده سوابق نحوه مشاهده سوابق
برای اطلاع از نحوه مشاهده سوابق به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
نحوه قطع موقت و وصل انشعاب نحوه قطع موقت و وصل انشعاب
برای اطلاع از نحوه قطع موقت و وصل انشعاب به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه فروش آب تانکری نحوه فروش آب تانکری
برای اطلاع از نحوه فروش آب تانکری به لینک زیر مراجعه کنید.
 
 
 
 
نحوه دریافت صورتحساب میاندوره نحوه دریافت صورتحساب میاندوره
برای اطلاع از نحوه دریافت صورتحساب میاندوره به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه جمع آوری یا ادغام انشعاب نحوه جمع آوری یا ادغام انشعاب
برای اطلاع از نحوه جمع آوری یا ادغام انشعاب به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه تفکیک کنتور نحوه تفکیک کنتور
برای اطلاع از نحوه تفکیک کنتور به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
نحوه تغییر کاربری انشعاب نحوه تغییر کاربری انشعاب
برای اطلاع از نحوه تغییر کاربری انشعاب به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
نحوه تغییر واحد مسکونی نحوه تغییر واحد مسکونی
برای تغییر واحد مسکونی به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
نحوه تغییر مکان وسایل اندازه گیری نحوه تغییر مکان وسایل اندازه گیری
برای اطلاع از نحوه تغییر مکان وسایل اندازه گیری به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه تغییر مشخصات مشترک شامل نام، آدرس و... نحوه تغییر مشخصات مشترک شامل نام، آدرس و...
به منظور تغییر مشخصات مشترک شامل نام، آدرس و... به لینک زیر مراجعه کنید.
 
تغییر مشخصات مشترک 
نحوه تغییر قطر انشعاب نحوه تغییر قطر انشعاب
برای اطلاع از نحوه تغییر قطر انشعاب به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب نحوه تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب
برای اطلاع از چگونگی تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
نحوه تعویض کنتور نحوه تعویض کنتور
برای اطلاع از نحوه تعویض کنتور به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه پرداخت صورتحساب نحوه پرداخت صورتحساب
برای اطلاع از نحوه پرداخت صورتحساب به لینک زیر مراجعه می کند.
 
نحوه پاسخ به استعلام نحوه پاسخ به استعلام
برای اطلاع از پاسخ به استعلام به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه بررسی صورتحساب نحوه بررسی صورتحساب
برای اطلاع از نحوه بررسی صورتحساب آب به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه اعلام کارکرد کنتور نحوه اعلام کارکرد کنتور
جهت اطلاع از نحوه اعلام کارکرد کنتور آب به لینک زیر مراجعه فرمایید.
 
نحوه آزمایش کنتور نحوه آزمایش کنتور
برای اطلاع از نحوه آزمایش کنتور به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه واگذاری انشعاب فاضلاب نحوه واگذاری انشعاب فاضلاب
برای اطلاع از نحوه واگذاری انشعاب فاضلاب به لینک زیر مراجعه کنید.
 
نحوه صدور قبض المثني به چه صورت است ؟ نحوه صدور قبض المثني به چه صورت است ؟
درخواست مشترك در صورت مفقود شدن قبض صادره و صدور قبض جديد و دريافت هزينه
فروشي آب تانكري به چه صورت است ؟ فروشي آب تانكري به چه صورت است ؟
در خواست متقاضي و تكميل فرم تقاضاكه شامل نوع و محل استفاده آب مور نظر و شماره ماشين حمل كننده ميباشد
محاسبه ريالي آب درخواستي و مصرفي به بانك جهت پرداخت هزينه
ارائه فيش پرداختي و دريافت كارت هوشمند جهت بارگيري در واحد تاسيسات
ظرفيت قراردادي چيست ؟ ظرفيت قراردادي چيست ؟
ظرفيت قراردادي تنها درخصوص انشعاب هاي غيرخانگي منظور مي گردد و طبق تعريف مندرج در بند 1-19-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو، عبارت است از حجم آبي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين حد برحسب مترمكعب در ماه مي باشد كه براساس درخواست متقاضي يا مشترك و درصورت وجود امكانات فني براي شركت در چارچوب ضوابط تعيين مي گردد.
- چگونه از خرابي كنتور ملك مطلع شويم؟ - چگونه از خرابي كنتور ملك مطلع شويم؟


درصورتيكه پس از باز نمودن شير آب، شماره انداز كنتور بدون حركت باشد و يا اينكه مصرف ثبت شده در قبض آب خيلي كمتر يا خيلي بيشتر از مصرف معمول بود بايستي از طريق سامانه الكترونيك امور مشتركين آبفا يا مراجعه به دفاتر پستي و پيشخوان درخصوص تست وسايل اندازه گيري اقدام نمائيد.
ضمناً مي توانيد قبل از اقدام فوق، با تست كنتور ملك خود بوسيله ظروفي با حجم معين ازخراب يا سالم بودن كنتور ملك خود اطمينان نسبي حاصل نمائيد ( به شرط بسته بودن كليه شيرهاي آب ملك، ابتدا شماره كنتور را يادداشت سپس يك ظرف 20 يا 40 ليتري را پر از آب نموده و مجدداً شماره كنتور را يادداشت نمائيد اگر اختلاف دو عدد مشاهده شده با حجم آب ظرف يكسان نبود احتمال خرابي كنتور وجود دارد)
<<   <  1  >   >>  
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal