تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
آگهی 98/57 - انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژههای سامانه آبرسانی شهرستان بوشهر

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در نظر دارد به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ث/42986ک مورخ 1/10/88 مشاورانی را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته تاسیسات آب و فاضلاب و حداقل پایه 3 احراز صلاحیت شده اند ، در چار چوب ضوابط آیین نامه جهت انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه­های سامانه آبرسانی شهرستان بوشهر ارزیابی کیفی نماید .

بدینوسیله از مشاوران واجد شرایط دعوت می شود از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 16/5/98 لغایت ساعت 15 صبح روز شنبه مورخ 19/5/98 جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و این شرکت پس از ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت بعمل خواهد آورد . ضمناً در قبال ارائه مدارک ارزیابی ، وجهی دریافت نخواهد شد .

توضیحات :

-         شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000095

-         آخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه ستاد ساعت 18 صبح روز شنبه مورخ 26/5/98 می باشد .

-         هزینه درج آگهی در دو نوبت در روزنامه و در سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

 

 

دفتر قراردادها

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر
رشته مورد نیاز :
تاسیسات آب و فاضلاب
مبلغ برآورد :
6299795157
محل تامین اعتبار :
طرح هاي عمراني
مهلت خرید اسناد :
1398/05/19
تاریخ آگهی :
1398/05/16
تاریخ انقضا آگهی :
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal