تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تيتر سوال
نحوه صدور قبض المثني به چه صورت است ؟ نحوه صدور قبض المثني به چه صورت است ؟
درخواست مشترك در صورت مفقود شدن قبض صادره و صدور قبض جديد و دريافت هزينه
فروشي آب تانكري به چه صورت است ؟ فروشي آب تانكري به چه صورت است ؟
در خواست متقاضي و تكميل فرم تقاضاكه شامل نوع و محل استفاده آب مور نظر و شماره ماشين حمل كننده ميباشد
محاسبه ريالي آب درخواستي و مصرفي به بانك جهت پرداخت هزينه
ارائه فيش پرداختي و دريافت كارت هوشمند جهت بارگيري در واحد تاسيسات
ظرفيت قراردادي چيست ؟ ظرفيت قراردادي چيست ؟
ظرفيت قراردادي تنها درخصوص انشعاب هاي غيرخانگي منظور مي گردد و طبق تعريف مندرج در بند 1-19-4 آئين نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه هاي آب و فاضلاب وزارت نيرو، عبارت است از حجم آبي كه در قرارداد مشترك درج شده و مشترك مجاز به مصرف تا اين حد برحسب مترمكعب در ماه مي باشد كه براساس درخواست متقاضي يا مشترك و درصورت وجود امكانات فني براي شركت در چارچوب ضوابط تعيين مي گردد.
- چگونه از خرابي كنتور ملك مطلع شويم؟ - چگونه از خرابي كنتور ملك مطلع شويم؟


درصورتيكه پس از باز نمودن شير آب، شماره انداز كنتور بدون حركت باشد و يا اينكه مصرف ثبت شده در قبض آب خيلي كمتر يا خيلي بيشتر از مصرف معمول بود بايستي از طريق سامانه الكترونيك امور مشتركين آبفا يا مراجعه به دفاتر پستي و پيشخوان درخصوص تست وسايل اندازه گيري اقدام نمائيد.
ضمناً مي توانيد قبل از اقدام فوق، با تست كنتور ملك خود بوسيله ظروفي با حجم معين ازخراب يا سالم بودن كنتور ملك خود اطمينان نسبي حاصل نمائيد ( به شرط بسته بودن كليه شيرهاي آب ملك، ابتدا شماره كنتور را يادداشت سپس يك ظرف 20 يا 40 ليتري را پر از آب نموده و مجدداً شماره كنتور را يادداشت نمائيد اگر اختلاف دو عدد مشاهده شده با حجم آب ظرف يكسان نبود احتمال خرابي كنتور وجود دارد)
<<   <  1  >   >>  
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal