تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
مدیران ستادی حوزه مدیر عامل
قائم مقام
نام :
نام خانوادگی  :
مقطع تحصیلی :
مدرک تحصیلی :  
 تلفن محل کار:
 پست الکترونیک: Ghaem-magham(at)abfa-bushehr.ir
 


مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
نام : نیما
نام خانوادگی : کاردانی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس 
مدرک تحصیلی : عمران آب و فاضلاب
 تلفن محل کار: 07731640186
پست الکترونیک: Haiat-modireh(at)abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
نام : مصطفی
نام خانوادگی : خواجه
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : تکنولوژی صنایع شیمیایی 
تلفن محل کار: 07731640127
پست الکترونیک: Bohran-HSE@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر مدیریت ارتباط با مشتریان
نام : محمد
نام خانوادگی : کیامرزی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن محل کار: 07731640122
پست الکترونیک: Ertebat-moshtaryan@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی
نام : عذرا
نام خانوادگی : غلامحسینی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت آموزشی
تلفن محل کار: 07731640124
پست الکترونیک: Revabet-omoomi@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
نام : محمد
نام خانوادگی : قائدی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت اجرایی
تلفن محل کار: 07731640192
پست الکترونیک: Herasat-mahremaneh@abfa-bushehr.ir
 

مدیر مرکز پایش و نظارت برکیفیت آب و فاضلاب
نام : جواد
نام خانوادگی : خداویسی
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
مدرک تحصیلی : شیمی تجزیه
تلفن محل کار: 07733455001
پست الکترونیک: Payesh-ab@abfa-bushehr.ir
 

مدیر ذیحسابی
نام : ابوالقاسم
نام خانوادگی: حداد
مقطع تحصیلی : دکتری 
مدرک تحصیلی  : حسابداری 
تلفن محل کار: 
پست الکترونیک: Modir-zihesabi@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر امور حقوقی و قراردادها
نام : امین الدین
نام خانوادگی : واعظی لقب
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : حقوق 
تلفن محل کار: 07731640130
پست الکترونیک: Hoghoghi-gharardad@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر حسابرسی داخلی و نظارت مالی
نام : مصطفی
نام خانوادگی : زارعی
مقطع تحصیلی :  لیسانس
مدرک تحصیلی : حسابداری
تلفن محل کار: 07731640277
 پست الکترونیک: Hesabresi-dakheli@abfa-bushehr.ir
 
معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب
نام : روح اله
نام خانوادگی : دوانی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران عمران
تلفن محل کار: 07731640176
پست الکترونیک: Moaven-fazelab@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب
نام : علی
نام خانوادگی : رجایی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران 
تلفن محل کار: 07731640182
پست الکترونیک: Motaleat-fazelab@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب
نام : عبدالرضا
نام خانوادگی : حیاتی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب
تلفن محل کار: 07731640144
ابلاغ آقای عبدالرضا حیاتی 
پست الکترونیک: Tasfeyeh-fazelab@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب
نام : زهرا
نام خانوادگی : فرهمندپور
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی  فناوری اطلاعات
تلفن محل کار: 07731640273
پست الکترونیک: Energy-fazelab@abfa-bushehr.ir
 

معاون بهره برداری و توسعه آب
نام : عبداله
نام خانوادگی : خدادادی
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران
تلفن محل کار: 07731640152
پست الکترونیک:  Moaven-ab@abfa-bushehr.ir
 
مدیر دفتر مطالعات و بررسیهای فنی آب
نام : زهره
نام خانوادگی : احمدی پور
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران
تلفن محل کار: 07731640183
پست الکترونیک: Motaleat-ab@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تأسیسات تأمین، تصفیه و خطوط انتقال
نام : ایمان
نام خانوادگی : ایمانی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب
تلفن محل کار: 07731640140
پست الکترونیک: Enteghal-ab@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر بهره برداری و توسعه از شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد
نام : محمود
نام خانوادگی : زنگنه
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مکانیک- تبدیل انرژی 
تلفن محل کار: 07731640145
پست الکترونیک: Tozih-kahesh@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر سیستمهای کنترل و انرژی آب
نام : بابک
نام خانوادگی : کرمی بناری
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : برق - قدرت
تلفن محل کار: 07731640146
پست الکترونیک: Kontrol-energy@abfa-bushehr.ir
 

معاون خدمات مشترکین و درآمد
نام : مجتبی
نام خانوادگی : گلبینی مطلق
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت اجرایی
تلفن محل کار: 07731640302 
ابلاغ آقای مجتبی گلبینی 
پست الکترونیک: Moaven-moshtarakin@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه
نام : باقر
نام خانوادگی : بهنام آزاد
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : حسابداری
تلفن محل کار: 07731640293
پست الکترونیک: Piyadehsazi-tarefe@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر خدمات مشترکین
نام : یعقوب
نام خانوادگی : مصری
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : حسابداری
تلفن محل کار: 07731640294
پست الکترونیک: Khedemat-moshtarakin@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات
نام : داریوش
نام خانوادگی : حسینی کتج
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت صنعتی
تلفن محل کار: 07731640217
پست الکترونیک: Daramad-motalebat@abfa-bushehr.ir
 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
نام : قاسم
نام خانوادگی : بحرینی
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران
تلفن محل کار: 07731640219
پست الکترونیک: Moaven-barnamerizi@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه
نام : عاطفه
نام خانوادگی : علی پور
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : آمار
تلفن محل کار: 07731640214
پست الکترونیک: Barnamerizi-boodgeh@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر سرمایه گذاری، تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت
نام : ایمان
نام خانوادگی : دلاوری
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : عمران آب و فاضلاب
تلفن محل کار: 07731640206
پست الکترونیک: Sarmayehgozari-mali@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر کنترل طرحها و مدیریت پروژه
نام : ام البنین
نام خانوادگی : فرهمند پور
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
مدرک تحصیلی : عمران
تلفن محل کار: 07731640212
پست الکترونیک: Controltarh-progeh@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر توسعه پایدار
نام : بابک
نام خانوادگی : دلاوری
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب
تلفن محل کار: 07731640221
پست الکترونیک: Tosehe-pidar@abfa-bushehr.ir
 
معاون منابع انسانی و تحقیقات
نام : اسماعیل
نام خانوادگی : خواجه
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
تلفن محل کار: 07731640159
پست الکترونیک: Moaven-ensani@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک
نام : سید عباس
نام خانوادگی : سجادی
مقطع تحصیلی :  لیسانس
مدرک تحصیلی : الکترونیک
تلفن محل کار: 07731640225
پست الکترونیک: Fanaveri-etelaat@abfa-bushehr.ir
 
مدیر دفتر تشکیلات  و آموزش و منابع انسانی
نام : عمار
نام خانوادگی : بازدار
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت دولتی
تلفن محل کار: 07731640154
ابلاغ آقای عمار بازدار 
پست الکترونیک: Amoozesh-ensani@abfa-bushehr.ir
 

مدیر امور کارکنان و رفاه
نام : داریوش
نام خانوادگی : کرم پور
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
تلفن محل کار: 07731640154
پست الکترونیک: Karkonan-refah@abfa-bushehr.ir
 

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات
نام : اسماء
نام خانوادگی : برمایه
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : نرم افزار کامپیوتر
تلفن محل کار: 07731640173
پست الکترونیک: Modirait-tahghighat@abfa-bushehr.ir
 

معاون مالی و پشتیبانی
نام : زینب
نام خانوادگی : محمدی زاده
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : حسابداری
تلفن محل کار: 07731640161
ابلاغ خانم زینب محمدی زاده 
پست الکترونیک: Moaven-mali@abfa-bushehr.ir
 

مدیر امور مالی
نام : مصطفی
نام خانوادگی : سرخوش
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت مالی
تلفن محل کار: 07731640162
پست الکترونیک: Omor-mali@abfa-bushehr.ir
 

مدیر امور پشتیبانی
نام : بشیر
نام خانوادگی : مکارم
مقطع تحصیلی : لیسانس
مدرک تحصیلی : علمی کاربردی حسابداری
تلفن محل کار: 07731640271
پست الکترونیک: Omor-poshtibani@abfa-bushehr.ir
 

مدیر امور بازرگانی
نام : معصومه
نام خانوادگی : علم بلادی
مقطع تحصیلی :  لیسانس
مدرک تحصیلی : مدیریت بازرگانی
تلفن محل کار: 07731640270
پست الکترونیک: Omor-bazargani@abfa-bushehr.ir
 

مدیر امور انبارها
نام : حسن
نام خانوادگی : تمیمی نیا
مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
مدرک تحصیلی : حسابداری
تلفن محل کار: 07731640271 
ابلاغ  آقای حسن تمیمی نیا 
پست الکترونیک: Omor-anbarha@abfa-bushehr.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/23
تعداد بازدید:
16780
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:98
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 1)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal