تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
فعاليتهاي علمي و پژوهشي

شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر

خلاصه عملکردتحقیقاتی سال 1396

 

1.وضعیت اعتبارات و هزینه کرد در بخش تحقیقات در سال 1396 :

محل تامین اعتبار

اعتبارات پیش بینی شده برای سال 1396(میلیون ریال)

رقم اعتبار هزینه شده تا پایان نه ماهه 1396(میلیون ریال)

یک درصد فروش آب *

3000

2750

تملک دارایی سرمایه ای

-

-

ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

-

-

سایر ( با ذکر محل تامین اعتبار)

-

-

*نامه شماره 7178/600/95 مورخ 23/4/1396 معاون محترم هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مبنی بر مکلف بودن کلیه شرکتهای آب و فاضلاب به هزینه کرد یک درصد از درآمد فروش آب به امور تحقیقات و توسعه فناوری .

 

2. تعداد جلسات برگزار شده کمیته تحقیقات شرکت در نه ماهه سال 1396:

18  جلسه

3. اعضای کمیته تحقیقات

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

حکم عضویت

محل خدمت

پست سازمانی

*تلفن ثابت

تلفن همراه

پست الکترونیکی

دارد

ندارد

1

کیقباد یاکیده

شیمی

کارشناس

ندارد

ستاد شرکت

مدیر عامل

33326322

09171713663

-------

2

مهدی محمدی

صنایع

کارشناس ارشد

دارد

ستاد شرکت

معاون برنامه ریزی

33326322

09171763454

amarsetad@yahoo.com

3

جواد خداویسی

شیمی

دکتری

دارد

ستاد شرکت

مدیر دفتر تحقیقات

33326322

09188187258

Javad.khodavisy@gmail.com

4

سمیه کشاورز

محیط زیست

کارشناس ارشد

دارد

ستاد شرکت

کارشناس بهره برداری

33326322

09173752824

info@abfa-bushehr.ir

5

عبدالرضا حیاتی

عمران

کارشناس ارشد

دارد

ستاد شرکت

مدیر دفتر فاضلاب

33326322

09171730020

Reza_hayati2005@yahoo.com

6

بابک دلاوری

عمران

کارشناس ارشد

دارد

ستاد شرکت

مدیر دفتر آب بدون درآمد

33326322

09177110149

Babakdelavar@gmail.com

7

اسماعیل خواجه

مکانیک

کارشناس

ندارد

ستاد شرکت

کارشناس مسئول طراحی تاسیسات آب

33326322

09177748910

Esmaeilkhaje@yahoo.com
 

 

4. مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر و ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای معتبر علمی در سال 1396:

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسنده / ارائه دهنده

چاپ در مجلات

ارائه در سمینار یا کنفرانس

اعتبار هزینه شده ( میلیون ریال)

چکیده

پایگاه اطلاعاتی نمایه شده

تاریخ چاپ

نام کنفرانس
 یا سمینار

نحوه ارائه

تاریخ ارائه

1

حذف رنگدانه آنیونی RO16 از پساب ها با استفاده از کربن فعال عامل دار

شده با نانوذرات اکسید آهن به روش مایکرویو

جواد خداویسی

https://www.civilica.com/Paper-ARSE01-ARSE01_228.html 

 

 

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

سخنرانی

1396

20

2

ساخت سنسور حساس و گزینش پذیر جهت اندازه گیری جیوه براساس پیک

پلاسمون رزونانس سطح نانوذرات طلا

جواد خداویسی

 

 

 

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی

پوستر

1396

20

3

بررسی نقش تعویض کنتورهای فرسوده کم کار بر کاهش آب بدون درآمد ( مطالعه موردی: شهر گناوه)

بابک دلاوری

 

 

 

اولین همایش مدیریت مصرف و هدر رفت

 

1396

20

4

طراحی و ساخت سنسور آرسنیک قابل نصب در سامانه تله متری

جواد خداویسی

 

 

 

همایش ملی مدیران آب و فاضلاب کشور

پوستر

1396

20

5

ایمنی ژنراتور در برابر خطرهای نامتقارن توسط رله دیجیتال

محمد توانگر

 

 

 

همایش ملی مدیران آب و فاضلاب کشور

پوستر

1396

20

 

 

5. حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در  سال 1396:

ردیف

عنوان
پایان نامه

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

نام دانشگاه

نام اساتید راهنما و مشاور

نحوه حمایت از انجام
 پایان نامه

حمایت مالی (میلیون ریال)

حمایتهای پشتیبانی

1

حذف رنگدانه از پساب صنایع رنگرزی به کمک فرآیند فنتون اصلاح شده با نانوذرات آهن

اسماعیل عرب

کارشناسی ارشد

شیمی

دانشگاه خلیج فارس

محمود پاکنیت

10

2

استخراج فاز جامد فلز سنگین کروم از محیط آبی با استفاده از لیگاند DABCO

فاطمه جعفری

کارشناسی ارشد

شیمی دریا

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

یدالله نیکپور

10

3

ساخت سنسور اندازه¬گیری کلر فعال در شبکه توزیع آب با استفاده از آنالیز تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

ایمان ایمانی

کارشناسی ارشد

محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

طیبه طباطبایی

10

4

بررسی پتانسیل کربن فعال سنتز شده از ضایعات درخت نخل در حذف کادمیوم و نیکل از محلول آبی

اسماعیل طاهری نیا

کارشناسی ارشد

مهندسی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

طیبه طباطبایی

10

5

بهینه سازی فرآیند تصفیه ثانویه پساب با استفاده از نانوحبابهای ازن

علیرضا صلاحی

کارشناسی ارشد

محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

اسماعیل کوهگردی

10

6

سنتز نانوجاذب معدنی کلینتوپتیلولایت اصلاح شده با ترکیبات فعال سطح و استفاده از آن جهت حذف فلز سنگین آرسنیک

فاطمه علیمرادی

کارشناسی ارشد

مهندسی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

اسماعیل کوهگردی

10

7

کاربرد کربن فعال حاصل از ضایعات نیشکر در حذف کلر آزاد باقیمانده از محیط آبی (مطالعه موردی پساب نهایی فاضلاب شهری شهرستان بوشهر)

حامد جوانبخت

کارشناسی ارشد

مهندسی محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی

فاضل امیری

10

8

استفاده از رزین­های تبادل یونی مختلف به منظور کاهش TDS و سختی آب آشامیدنی استان بوشهر به منظور جلوگیری از رسوب­گذاری و خوردگی آب

صادقی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه خلیج فارس

محسن عباسی

10

9

تصفیه آب خاکستری توسط فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته در مقیاس پایلوت برای استفاده مجدد در استان بوشهر

فریبا حیدری

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه خلیج فارس

محسن عباسی

10

10

تصفیه پساب‌های حاوی DMSO و DMAC با استفاده از فرایند‍‍‌های اکسیداسیون پیشرفته

مریم بهروزه

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

دانشگاه خلیج فارس

محسن عباسی

10

* در اختیار گذاشتن امکانات (آزمایشگاه ، کارگاه و....) و ارائه اطلاعات به عنوان حمایت از پایان نامه های تحصیلی محسوب می گردد .

 

 

 

 

6. حمایت از چاپ کتب مصوب کمیته حمایت علمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال 1396

 

میزان حمایت
(میلیون ریال)

تاریخ تصویب عنوان
 در کمیته حمایت علمی

تاریخ چاپ

نام مترجم یا مترجمین

نام مولف یا مولفین

عنوان کتاب

ردیف

50

1396

1396

-

علی قیصری فر

تصفیه سبز

1

7.کنفرانس­ها، سمینارها یا کارگاه­های برگزار شده در نه ماهه اول سال 1396:

ردیف

نام کنفرانس، سمینار ،

نشست های علمی

تاریخ برگزاری

سطح کنفرانس، سمینار یا کارگاه

رقم حمایت شده

( میلیون ریال)

ملی

منطقه ای

استانی

1

شهر هوشمند- آب و برق

1396×

30

8. تفاهم نامه های امضاء شده با دانشگاه ها و مراکز علمی- تحقیقاتی در سال1396:

ردیف

موضوع تفاهم­ نامه

نام دانشگاه یا مرکز علمی و تحقیقاتی

تاریخ عقد تفاهم نامه

مدت اعتبار تفاهم نامه

1

-

-

-

-

 

9. تجهیزات صنعتی و حمایت از اختراعات و ابتکارات (مخترعین و شرکتهای دانش بنیان ) در سال 1396 :

نام شرکت آب و فاضلاب حمایت کننده اصلی

رقم کل   هزینه کرد  (میلیون ریال)

رقم هزینه شده در خصوص خرید محصول
(میلیون ریال)

تعداد محصول خریداری شده یا در حال خرید

 مرحله اجرایی شدن

ثبت اختراع

نام محقق یا محققین

نام مجری یا مجریان طرح

پروسه زمانی طرح ساخت تجهیز صنعتی

کاربرد دستگاه

عنوان تجهیز صنعتی
(
patent)

ردیف

محصول صنعتی

محصول نیمه صنعتی

نمونه آزمایشگاهی

محصول صنعتی

محصول نیمه صنعتی

نمونه آزمایشگاهی

محصول صنعتی

محصول نیمه صنعتی

نمونه آزمایشگاهی

ندارد

دارد

تاریخ خاتمه

تاریخ شروع

در حال خرید

خریداری شده

در حال خرید

خریداری شده

در حال خرید

خریداری شده

در حال خرید

خریداری شده

در حال خرید

خریداری شده

در حال خرید

خریداری شده

آبفا بوشهر

50

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

×

 

 

 

×

×

 

راضیه دشتی. سید ارشاد مرادی

جواد خداویسی

15/6

15/1

تصفیه پساب

سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری

4

10. وضعیت پیشرفت پروژه­های تحقیقاتی در سال1396 :

ردیف

نام پروژة تحقیقاتی

پایلوت

اعتبار مصوب پروژه
 (میلیون ریال)

تاریخ عقد قرارداد

مدت قرارداد

(ماه)

مجری طرح

محقق

ناظر طرح

میزان پیشرفت پروژه (درصد)

پیشرفت مالی

ملاحظات

آزمایشگاهی

نیمه صنعتی

ندارد

1

امکان سنجی احداث تاسیسات نمک زدایی با کمترین آلودگی زیست محیطی

 

 

920

1396

24

دانشگاه تهران

دکتر احمد نوحه گر

جواد خداویسی-اسماعیل خواجه

50

درصدی از اعتبار پرداخت نشده

 

2

طراحی و ساخت سیستم استحصال آب از رطوبت هوا

 

 

1500

1396

12

دانشگاه علم و صنعت

دکتر منصور انبیا

جواد خداویسی-ایمان دلاوری

80

درصدی از اعتبار پرداخت نشده

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/10/30
تعداد بازدید:
1517
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal