تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
لیست مناقصات و مزایدات سال 1401

شماره آگهی

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد

کد سامانه

کد پایگاه

1401/1001

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل کابل های مسی

20,910,100,000

2001001344000001

53,116,637

1401/1002

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل 115 عدد غشاء لب شور 8 اینچ

20,474,922,000

2001001344000002

53,117,227

تجدید 1401/1002

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل 115 عدد غشاء لب شور 8 اینچ

20,474,922,000

2001001344000014

53,119,302

1401/1003

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل الکتروپمپ های شناور

25,224,000,000

2001001344000003

53,117,522

تجدید 1401/1003

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل الکتروپمپ های شناور

25,224,000,000

2001001344000017

53,119,558

1401/1004

عملیات اجرایی نوسازی بخشی از خط انتقال آب برازجان- گناوه

78,833,909,372

2001001344000004

53,117,533

1401/1005

عملیات تکمیلی سامانه آبرسانی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهر جم

174,722,623,443

2001001344000005

53,117,686

1401/1006

خدمات نظارت یکپارچه بر تکمیل سامانه آبرسانی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهر جم

13,530,614,348

2001001344000006

 

1401/1007

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل فلومتر التراسونیک، فلومتر الکترومغناطیسی، دیتالاگر فشار و تجهیزات جانبی و اندازه گیری الکتریکی

9,560,100,000

2001001344000007

53,117,870

تجدید 1401/1007

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل فلومتر التراسونیک، فلومتر الکترومغناطیسی، دیتالاگر فشار و تجهیزات جانبی و اندازه گیری الکتریکی

9,560,100,000

2001001344000018

53,119,803

تجدید 2 1401/1007

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل فلومتر التراسونیک، فلومتر الکترومغناطیسی، دیتالاگر فشار و تجهیزات جانبی و اندازه گیری الکتریکی

9,560,100,000

2001001344000029

53,119,803

1401/1008

خرید، بارگیری ، حمل، تحویل در محل، راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی 

12,462,500,000

2001001344000008

53,118,148

1401/1009

عملیات اجرایی اتصال لوله های آبشیرینکن ها به سایت شهید ماهینی شهر بوشهر

53,586,340,638

2001001344000009

53,118,720

1401/1010

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل 14 دستگاه الکتروپمپ سانتریفیوژ 

6,694,218,700

2001001344000010

53,118,839

1402/1011

عملیات بهسازی و بازسازی حوضچه ها و نقاط حادثه خیز خطوط انتقال آب استان بوشهر

24,241,229,026

2001001344000011

53,118,922

تجدید 1402/1011

عملیات بهسازی و بازسازی حوضچه ها و نقاط حادثه خیز خطوط انتقال آب استان بوشهر

24,241,229,026

2001001344000023

53,122,058

تجدید 2 1402/1011

عملیات بهسازی و بازسازی حوضچه ها و نقاط حادثه خیز خطوط انتقال آب استان بوشهر

24,241,229,026

2001001344000038

53,127,715

1401/1012

تامین، حمل و تحویل3000 متر  لوله پلی اتیلن  سایز 200 میلیمتر به همراه 260 عدد کوپلر الکتروفیوژن جهت خط انتقال شهر بردخون استان بوشهر

33,987,330,000

2001001344000012

53,119,016

تجدید 1401/1012

تامین، حمل و تحویل3000 متر  لوله پلی اتیلن  سایز 200 میلیمتر به همراه 260 عدد کوپلر الکتروفیوژن جهت خط انتقال شهر بردخون استان بوشهر

33,987,330,000

2001001344000021

53,120,765

تجدید 2 1401/1012

تامین، حمل و تحویل3000 متر  لوله پلی اتیلن  سایز 200 میلیمتر به همراه 260 عدد کوپلر الکتروفیوژن جهت خط انتقال شهر بردخون استان بوشهر

33,987,330,000

2001001344000031

53,123,750

1401/1013

خرید، بارگیری، حمل و باراندازی تعداد 335 عدد کمربند استیل سایز 100 تا 300 میلیمتر

11,780,393,000

2001001344000013

53,119,095

1401/1014

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل 29 دستگاه الکتروپمپ

36,308,500,000

2001001344000015

53,119,847

1401/1015

خرید 3000 دستگاه کنتور 2/1 خانگی مولتی جت خشک 160R

20,862,600,000

2001001344000016

53,119,848

1401/1016

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل 14 دستگاه سافت استارتر و 26 دستگاه درایو 

11,046,000,000

2001001344000019

53,119,958

تجدید 1401/1016

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل 14 دستگاه سافت استارتر و 26 دستگاه درایو 

11,046,000,000

2001001344000027

53,123,246

1401/1017

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل 9 دستگاه مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور

93,052,398,000

2001001344000020

53,120,624

تجدید 1401/1017

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل 9 دستگاه مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور

93,052,398,000

2001001344000026

 

1401/1018

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های گناوه و دیلم

75,861,409,860

2001001344000022

53,121,697

1401/1019

عملیات اجرایی حفاری، کف شکنی، احیاء و آزمایش پمپاژ چاه های آب شرب دستی و دستگاهی در سطح استان بوشهر

130,241,402,278

2001001344000025

53,122,335

تجدید 1401/1019

عملیات اجرایی حفاری، کف شکنی، احیاء و آزمایش پمپاژ چاه های آب شرب دستی و دستگاهی در سطح استان بوشهر

130,241,402,278

2001001344000030

53,123,549

تجدید 2 1401/1019

عملیات اجرایی حفاری، کف شکنی، احیاء و آزمایش پمپاژ چاه های آب شرب دستی و دستگاهی در سطح استان بوشهر

130,241,402,278

2001001344000043

53,128,159

1401/1020

مشارکت در توسعه و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب، از طریق واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر به روش بیع متقابل

1

2001001344000024

53,122,854

تجدید 1401/1020

مشارکت در توسعه و ارتقا تصفیه خانه فاضلاب، از طریق واگذاری امتیاز استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر به روش بیع متقابل

1

2001001344000042

53,128,027

1401/1021

انجام عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب دوم و سوم استان، برازجان-گناوه، خورموج-چغادک و کلیه خطوط انتقال آب استان و شبکه توزیع مرتبط و حوضچه های موجود (متشکل از کلیه اجزا سامانه تامین، انتقال و توزیع آب) در تمامی شهرستان های استان بوشهر و شهرستان کازرون استان فارس

33,028,047,435

2001001344000028

53,123,285

1401/1022

عملیات تکمیلی خط انتقال آب و مسیر طرح آبرسانی به شهرستان جم

262,587,680,709

2001001344000032

53,124,381

1401/1023

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی مدیریت فشار و نوسازی شبکه توزیع سامانه آبرسانی دالکی، عملیات اجرایی اتصال آب شیرین کن ها به سایت شهید ماهینی

13,784,775,381

2001001344000033

53,124,474

1401/1024

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل در محل 56 دستگاه فلومتر الکترو مغناطیسی با تجهیزات جانبی

16,420,000,000

2001001344000034

53,124,689

1401/1025

عملیات تکمیلی محوطه سازی و ساختمان های تجهیزات پست های برق طرح آبرسانی به شهرستان جم

103,149,655,562

2001001344000035

53,125,761

1401/1026

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل 6 دستگاه الکتروپمپ به همراه شاسی

275,400,000,000

2001001344000036

53,126,058

تجدید 1401/1026

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل 6 دستگاه الکتروپمپ به همراه شاسی

275,400,000,000

2001001344000037

53,127,617

1401/1027

عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ سایت های 1 تا 5 و محوطه سازی و کارهای ساختمانی سایتهای 1 تا 4 و سایت 6 طرح آبرسانی به شهرستان جم

418,744,150,196

2001001344000039

53,127,813

1401/1028

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب‌شیرین‌کن عسلویه را به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب

1

2001001344000040

53,128,015

1401/1028

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب‌شیرین‌کن عسلویه را به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب

1

2001001344000052

 

تجدید 1401/1028

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب‌شیرین‌کن عسلویه را به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب

1

2001001344000059

 

1401/1029

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل 11000 متر کابل مسی فشار متوسط 11 ، 20 و 33 کیلوولت

52,422,000,000

2001001344000041

53,128,021

تجدید 1401/1029

خرید، بارگیری ، حمل و تحویل 11000 متر کابل مسی فشار متوسط 11 ، 20 و 33 کیلوولت

52,422,000,000

2001001344000046

53,129,170

1401/1030

عملیات اجرایی مرمت نوار حفاری و کارهای باقیمانده شبکه توزیع آب روستاهای شهرستان دشتستان

28,168,238,774

2001001344000044

53,128,312

1401/1031

اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهــر بوشهر

29,667,743,382

2001001344000045

53,129,001

تجدید 1401/1031

اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهــر بوشهر

29,667,743,382

2001001344000047

53,130,698

1401/1032

انجام عملیات نگهداری، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری، خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر

57,314,581,388

2001001344000048

53,130,942

تجدید 1401/1032

انجام عملیات نگهداری، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری، خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهر بوشهر

57,314,581,388

2001001344000049

53,132,483

1401/1033

انجام عملیات نگهداری، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر گناوه

18,319,914,979

2001001344000050

53,132,657

تجدید 1401/1033

انجام عملیات نگهداری، بهره برداری و تعمیرات شبکه جمع آوری فاضلاب، ایستگاه های پمپاژ، خطوط انتقال و تصفیه خانه فاضلاب شهر گناوه

18,319,914,979

2001001344000054

53,134,158

1401/1034

خرید، هشت دستگاه تابلو 33 کیلوولت پست برق آبشیرینکن سیراف

103,600,000,000

2001001344000051

53,133,504

1401/1035

عملیات اجرایی بخشی از خطوط آبرسانی شهر نخل تقی شهرستان عسلویه

10,839,824,515

2001001344000055

53,134,156

تجدید 1401/1035

عملیات اجرایی بخشی از خطوط آبرسانی شهر نخل تقی شهرستان عسلویه

10,839,824,515

2001001344000065

53,138,535

1401/1036

عملیات تکمیلی خرید، بارگیری، حمل، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات پست های برق 6/33 کیلوولت طرح آبرسانی جم

166,375,606,415

2001001344000056

53,134,505

1401/1037

برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی تأسیسات آب و فاضلاب و مشترکین در بستر GIS

17,945,290,000

2001001344000052

53,135,028

تجدید 1401/1037

برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی تأسیسات آب و فاضلاب و مشترکین در بستر GIS

17,945,290,000

2001001344000078

53,141,173

1401/1038

خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن سایزهای 90 الی 200 میلیمتر

14,778,944,741

2001001344000061

53,136,744

تجدید 1401/1038

خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن سایزهای 90 الی 200 میلیمتر

14,778,944,741

2001001344000067

53,139,021

1401/1039

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتستان

120,024,064,413

2001001344000057

53,135,690

تجدید 1401/1039

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتستان

120,024,064,413

2001001344000062

53,136,979

1401/1040

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان جم، کنگان، عسلویه و دیر

108,114,563,450

2001001344000058

53,135,692

تجدید 1401/1040

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان جم، کنگان، عسلویه و دیر

108,114,563,450

2001001344000063

53,136,983

1401/1041

عملیات تکمیلی خط انتقال برق به چاه لاورده و لاورگل شهرستان کنگان

19,548,510,504

2001001344000060

53,136,254

تجدید 1401/1041

عملیات تکمیلی خط انتقال برق به چاه لاورده و لاورگل شهرستان کنگان

19,548,510,504

2001001344000068

 

1401/1042

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی پایدارسازی منابع آب روستاهای طرح رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار استان بوشهر

165,345,602,943

2001001344000064

 

1401/1043

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان های دشتی و تنگستان

131,807,346,539

2001001344000066

 

1401/1044

احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب 7 و 8 بندر دیلم

110,718,673,747

2001001344000069

53,139,490

1401/1045

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه 1 (شهرستان بوشهر)

114,591,490,598

2001001344000070

53,139,775

تجدید 1401/1045

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه 1 (شهرستان بوشهر)

114,591,490,598

2001001344000084

53,139,775

1401/1046

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه2 (شهرستان های دشتستان،تنگستان و دشتی)

125,042,838,784

2001001344000071

53,139,779

تجدید 1401/1046

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه2 (شهرستان های دشتستان،تنگستان و دشتی)

125,042,838,784

2001001344000085

53,139,779

1401/1047

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه 3 (شهرستان گناوه و دیلم )

52,682,393,695

2001001344000072

53,139,786

تجدید 1401/1047

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه 3 (شهرستان گناوه و دیلم )

52,682,393,695

2001001344000086

53,139,786

1401/1048

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه4 (شهرستان های کنگان،عسلویه ، دیر و جم )

89,325,327,471

2001001344000073

53,139,788

تجدید 1401/1048

واگذاری خدمات جامع مشترکین منطقه4 (شهرستان های کنگان،عسلویه ، دیر و جم )

89,325,327,471

2001001344000087

53,139,788

1401/1049

انجام عملیات راهبری، اپراتوری، بهره برداری، نگهداشت، سرویس و تعمیرات کلیه تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه آب، چاههای سربالش و سایر تاسیسات بوشیگان

27,340,000,000

2001001344000074

53,140,150

1401/1050

  خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب بندر دیلم- PS7&8

11,931,280,540

2001001344000075

 

1401/1051

تجهیزات سیستم روشنایی شامل چراغ خیابانی LED و پرژکتور LED

16,020,000,000

2001001344000076

53,141,016

1401/1052

اجرای شبکه جمع آوری، ایستگاه های پمپاژ و خط انتقال اصلی فاضلاب منطقه جنوب شرقی شهر بوشهر (تنگک ها)

5,619,283,298,096

2001001344000077

53,141,169

1401/1053

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی پایدارسازی منابع آب روستاهای طرح رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار استان

165,345,602,943

2001001344000079

 

1401/1054

خرید31 کیلومتر لوله پلی اتیلن سایزهای 63 الی 315 میلیمتر

50,000,000,000

2001001344000080

 

1401/1055

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان بوشهر

84,101,833,363

2001001344000081

 

1401/1056

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان تنگستان

61,438,085,255

2001001344000082

 

1401/1057

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی وتوسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب رسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتی

70,091,112,873

2001001344000083

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/05/07
تعداد بازدید:
962
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal