تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
اعتبارات استانی

گزارش پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از محل اعتبارات استانی(1402/03/23)

ردیف طرح

شماره طرح

 

ردیف پروژه

کد پروژه

عنوان پروژه

شهرستان

 

مصوب سال 1401

تخصیص 1401

عنوان طرح

مصوب کل

1

201ب1307003

ایجاد طرح های کوچک تامین و انتقال آب (آبفا)

1

960437

تجهیز و بازسازی چاه های آب شرب دشتستان

دشتستان

60,350

20,000

10,000

2

960440

تجهیز و بازسازی چاه های آب شرب دشتی

دشتی

40,594

20,000

10,000

3

960442

تجهیز و بازسازی چاه های آب شرب کنگان

کنگان

 

5,000

4,000

4

960436

کف شکنی و اجرای تاسیسات دو حلقه چاه دیر

دیر

12,304

2,000

2,000

5

960445

اجاره ، حفر تجهیز و کف شکنی چاه های آب شرب شهرستان جم

جم

55,650

30,000

25,000

6

960474

آبرسانی سیار به شهرستان جم

جم

8,000

5,500

3,000

7

980232

تامین و توزیع آب شرب سالم مصرفی شهرستان جم

جم

21,700

10,000

5,687

8

881179

ترمیم و نوسازی خط انتقال آب گناوه - برازجان

سطح استان

151,970

40,000

40,000

9

910889

تجهیز چاههای سربالش و بازسازی تصفیه خانه بوشیگان

سطح استان

298,855

60,000

60,000

10

980361

مطالعه آب شیرین کن مجتمع روستاهای نوار ساحلی تنگستان

تنگستان

3,000

3,000

3,000

11

4000402

مطالعات و کالبیراسیون پهنه بندی سامانه های آبرسانی شهرستان تنگستان

تنگستان

4,000

2,000

2,000

12

911390

تامین آب شرب شهرهای استان بوشهر(شهرستان دشتستان)

دشتستان

47,780

5,000

2,500

جمع طرح

704,203

202,500

167,187

2

302ب1503003

توسعه و ایجاد شبکه توزیع و تاسیسات آب آشامیدنی شهری

13

860938

احداث مخزن 20000 متر مکعبی گناوه

گناوه

61,533

7,400

7,400

 

14

860835

احداث مخزن 5000 متر مکعبی شهر کاکی

دشتی

28,655

10,000

10,000

 

15

891095

احداث مخزن شماره 2 کنگان

کنگان

60,000

2,000

1,600

 

16

891100

احداث مخزن 20000 متر مکعبی بوشهر

بوشهر

51,500

5,000

5,000

 

17

900718

احداث خط انتقال مخزن 10000 متر مکعبی دیر

دیر

59,500

1,000

1,000

 

18

901250

احداث مخزن 5000 متر مکعب بندر ریگ

گناوه

 

 

10000

 

19

950317

احداث مخزن 2000 متر مکعبی شهر ریز

جم

54,500

5,000

5,000

 

20

920623

احداث مخزن 5000 متر مکعبی وحدتیه

دشتستان

34,110

10,000

10,000

 

21

920624

احداث مخزن 5000 متر مکعبی دلوار

تنگستان

40,500

5,000

5,000

 

22

930424

احداث مخزن 4000 متر مکعبی نخل تقی

عسلویه

69,724

23,000

23,000

 

23

950319

احداث مخزن 2000 متر مکعبی شهر انارستان

جم

39,000

10,500

10,500

 

24

961416

جابجایی خط دوم و سوم آبرسانی در میدان ورودی شهر برازجان

دشتستان

24,000

10,000

5,000

 

25

961817

احداث مخزن 3000 متر مکعبی شهر جم

جم

403,000

50,000

28,470

 

26

961462

احداث خط انتقال آب شیرین کن 35 هزار مترمکعبی بوشهر

بوشهر

256,000

68,000

68,000

 

27

4010387

مطالعه مخزن 5000 متر مکعبی در چاه مبارک

عسلویه

10,000

3,000

3,000

 

28

961810

حفر و تجهیز چاه و اجرای خط انتقال آب شهر کلمه

دشتستان

25,000

10,000

2,500

 

29

980234

نصب دوربین مداربسته و بالابردن ضریب ایمنی مخازن و روشنایی

کنگان

6,000

5,000

4,000

 

30

950318

اجرای تصفیه خانه آب آشامیدنی بخش سعد آباد

دشتستان

52,934

10,000

5,000

 

31

990141

ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب شیرین کن عسلویه

عسلویه

45,000

10,000

10,000

جمع طرح

1,320,956

231,900

214,470

3

401ب1503003

بازسازی و اصلاح شبکه توزیع آب آشامیدنی شهری

32

970240

توسعه و بازسازی شبکه آب شهرستان عسلویه

عسلویه

173,377

30,600

30,000

33

970,241

نوسازی شبکه آب شهرستان دیلم

دیلم

 

29,580

29,000

34

970242

نوسازی شبکه اب شهرستان دشتی

دشتی

102,830

20,400

9,700

35

970,243

نوسازی شبکه آب شهرستان تنگستان

تنگستان

34,061

30,600

22,000

36

970,244

نوسازی شبکه آب شهرستان گناوه

گناوه

 

61,200

60,000

37

970248

نوسازی شبکه آب شهرستان دیر

دیر

25,500

2,050

2,000

38

970245

نوسازی شبکه آب شهرستان بوشهر

بوشهر

122,603

61,200

58,400

39

970,250

توسعه و بازسازی شبکه آب شهرستان کنگان

کنگان

119,422

30,600

24,000

40

970,247

نوسازی شبکه آب شهرستان جم

جم

116,085

10,200

10,000

41

970249

نوسازی شبکه آب شهرستان دشتستان

دشتستان

 

71,400

50,600

جمع طرح

693,878

347,830

295,700

4

501ب1503002

مطالعه زهکشی اراضی شهری و روستایی

42

911205

مطالعات شبکه فاضلاب شهرهای عالیشهر و چغادک

بوشهر

10,700

7,000

7,000

جمع طرح

10,700

7,000

7,000

5

130ب1503003

احداث و تکمیل مجتمع های آبرسانی روستایی

43

870633

مطالعه و آبرسانی روستاهای لاور گل و لاورده

کنگان

92,211

10,000

10,000

44

900,463

آبرسانی به شهرستان جم از خط کوثر

جم

1,180,264

2,000

2,000

45

950383

آبرسانی به روستاهای هلیله و بندرگاه

بوشهر

52,173

45,000

30,000

46

911,266

تعویض خط انتقال مجتمع دهنو زردکی

بوشهر

25,635

15,000

0

47

961125

بازسازی خط انتقال روستای دویره - چاهکوتاه

بوشهر

22,726

16,500

0

48

961138

احداث مخزن ذخیره و تاسیسات آبرسانی جزیره شیف

بوشهر

48,044

25,000

12,000

49

950812

آبرسانی به روستاهای مجتمع دمیگز شهرستان دیر

دیر

414,317

37,000

37,000

50

961137

اجرای خط انتقال مجتمع حوزه جنوب برازجان

دشتستان

22,206

5,000

1,000

51

970156

احداث ایستگاه کلر زنی در روستاهای راهدار، چاه خانی و گز بلند

دشتستان

6,000

5,000

5,000

52

990181

تاسیسات تصفیه آب عربی

دشتی

4,000

3,500

0

53

990186

تکمیل مخزن 500 متر مکعبی روستای گلستان

دشتی

14,000

2,500

0

54

990187

تکمیل مخزن 500 متر مکعبی روستای چاووشی

دشتی

14,000

8,700

3,000

جمع طرح

1,895,576

175,200

100,000

6

236ب1503003

بازسازی مجتمع های آبرسانی روستایی

55

970064

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان بوشهر

بوشهر

41,814

30,000

22,400

56

970060

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان تنگستان

تنگستان

29,735

20,000

12,400

57

970065

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان جم

جم

76,220

19,000

12,000

53

970153

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان دشتستان

دشتستان

80,874

60,000

49,500

54

970019

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان دشتی

دشتی

63,957

27,000

22,700

55

970068

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان دیر

دیر

28,759

16,000

14,000

56

970017

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان دیلم

دیلم

50,341

41,500

11,200

57

970015

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان عسلویه

عسلویه

46,270

10,000

10,000

58

970059

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان کنگان

کنگان

169,014

46,000

29,400

59

970061

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی شهرستان گناوه

گناوه

54,078

30,000

25,400

60

970082

توسعه ، اصلاح و بازسازی شبکه های آب آشامیدنی روستاهای استان

سطح استان

1,574,236

90,000

42,200

61

970,028

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بوشهر

بوشهر

53,500

32,000

22,000

62

970026

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان تنگستان

تنگستان

67,200

30,000

10,000

63

970024

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان دیلم

دیلم

28,050

17,500

11,500

64

970,149

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان دشتستان

دشتستان

124,700

45,000

45,000

65

970030

تعمیر و نگهداری خطوط ، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان دیر

دیر

30,090

9,000

9,000

66

970,025

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان دشتی

دشتی

59,460

20,000

7,500

67

970029

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان جم

جم

38,200

10,000

10,000

68

970023

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان عسلویه

عسلویه

52,360

25,000

12,500

69

970022

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان کنگان

کنگان

37,100

18,550

14,800

70

970,027

تعمیر و نگهداری خطوط، شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان گناوه

گناوه

53,199

30,000

15,000

71

980231

نوسازی خط انتقال آب بهارستان جم

جم

11,000

11,000

7,000

جمع طرح

2,770,157

637,550

415,500

7

502ب1503003

آبرسانی سیار روستاهای استان

72

 

آبرسانی سیار روستاهای استان

سطح استان

152,000

99,500

90,000

جمع طرح

152,000

99,500

90,000

8

601ب1503003

کاهش هدر رفت آب و پایداری شبکه شهری و روستایی

73

970,754

مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت آب روستاهای شهرستان دشتستان

دشتستان

32,000

5,000

0

74

95091

تله متری شبکه شهری

سطح استان

84,270

5,000

5,000

جمع طرح

116,270

10,000

5,000

9

802ب1503003

احداث و تکمیل آبرسانی تک روستایی

75

950,575

تجهیز چاه آبرسانی روستای تل حاج نوشاد

جم

7,000

4,000

2,000

76

930,649

حفر و تجهیز دو حلقه چاه دشتستان

دشتستان

10,150

500

500

77

970155

حفر و تجهیز سه حلقه چاه آب در روستاهای تلخ آب، بنداروز و رودفاریاب

دشتستان

31,000

12,000

12,000

78

980323

آبرسانی روستاهای بیدو دشتستان

دشتستان

16,200

7,000

7,000

79

950952

تامین آب از چاههای کاردانه و تنگ سدر شهرستان دشتی

دشتی

200,000

50,000

50,000

80

4010024

بازسازی و احیاء چاه های آب شرب شهرستان عسلویه

عسلویه

7,000

3,000

1,000

81

970212

حفر،کف شکنی و لایروبی چاهها و چشمه های آب استان

سطح استان

157,466

120,000

120,000

82

990203

آبرسانی (بهسازی چشمه) بن بید

دشتی

8,000

5,500

0

جمع طرح

436,816

202,000

192,500

جمع کل 

8,100,556

1,913,480

1,487,357

تاریخ به روز رسانی:
1402/05/10
تعداد بازدید:
945
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
استفاده از مطالب و اخبار وب سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
Powered by DorsaPortal