تغییر سایز متن
-
+
abfa-bushehr.ir
قراردادهای طرح

ردیف

شماره

شماره واگذاری

نحوه واگذاری

کد مناقصه در سامانه ستاد

تعداد شرکت کننده

موضوع

لینک قراردادها

پیمانکار

مبلغ (به ریال)

تاریخ شروع

مدت (به ماه)

تاریخ پایان

تاریخ تمدید

واحد متقاضی

شماره رهگیری سامانه قراردادها

1

20110440

1401/1044

یک مرحله ای

2001001344000069

4

احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب 7 و 8 بندر دیلم

لینک قرارداد

زرنگار شیراز

217,324,099,193

1402/02/30

10

1402/12/29

 

فاضلاب

023RD5B0070017A

2

20110500

1401/1050

 

 

 

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب 7 و 8 بندر دیلم

لینک قرارداد

مهندسین مشاور پارس پیاب

11,931,280,540

1402/02/31

10

1403/01/01

 

فاضلاب

023RD5B02300210

3

20110520

1401/1052

یک مرحله ای

2002001344000077

4

اجرای شبکه جمع آوری، ایستگاه های پمپاژ و خط انتقال اصلی فاضلاب منطقه جنوب شرقی شهر بوشهر (تنگکها)

لینک قرارداد

توسعه خط لوله هامون

11,016,551,117,200

1402/05/31

24

1404/05/31

 

فاضلاب

028TD5B00700251

4

20110530

1401/1053

تعرفه

2001001344000079

2

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی پایدارسازی منابع آب روستاهای طرح رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار استان بوشهر

لینک قرارداد

مهندسین مشاور طرح افرا صفاهان

165,345,602,943

1402/04/05

30

1404/10/05

1402/06/05

آب

028ND5B02300165

5

20120290

2029-1401

 

 

 

عملیات اجرایی تکمیل مرمت نوار حفاری شبکه توزیع آب روستای شورکی شهرستان تنگستان

لینک قرارداد

اختر کوشان ساتین

5,180,000,000

1402/01/22

2

1402/03/22

 

آب

02B9D5B0670061E

6

20120300

2030-1401

 

 

 

عملیات اجرایی بخشی از خطوط آبرسانی شهر نخل تقی شهرستان عسلویه

لینک قرارداد

آریا سازه بندر بوشهر

9,740,000,000

1402/01/22

4

1402/05/22

1402/06/31

آب

026UD5B06A00437

7

20120310

2031-1401

 

 

 

عملیات تکمیلی سایت مخزن 500 مترمکعبی روستای چاوشی شهرستان دشتی

لینک قرارداد

عظیم بنای ساحل

9,490,000,000

1402/01/22

4

1402/05/22

1402/08/30

آب

028PD5B0870029D

8

20140060

1401-4006

 

 

 

انجام خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم تعدادی از پروژه ها در سطح استان

لینک قرارداد

مهندسین مشاور طرح افرا صفاهان

9,631,648,000

1402/01/14

12

1403/01/14

 

آب

026UD5B0070037D

9

20157270

727 بازرگانی

استعلام

1101001344000210

3

انجام خرید، بارگیری و حمل 14 دستگاه کولر اسپلیت جهت پستهای برق، اتاق تابلوها و ساختمان اداری تاسیسات آبرسانی به شهر جم

لینک قرارداد

نورسازان فخر زاگرس

8,450,000,000

1402/01/26

1

1402/02/26

 

آب

 

10

20210010

1402/1001

یک مرحله ای

2002001344000002

2

خرید، بارگیری، حمل و تحویل در محل 62 دستگاه الکتروپمپ شناور، 5 دستگاه الکتروپمپ فشار قوی، 3 دستگاه الکتروپمپ سانتریفیوژ، یک دستگاه الکتروپمپ لجنکش، یک دستگاه الکتروموتور و یک دستگاه ارتعاش سنج مورد نیاز تاسیسات آبرسانی

لینک قرارداد

تلمبه موتور غرب

99,579,000,000

1402/03/13

2

1402/05/13

1402/07/13

آب

028ND5B00700147

11

20210030

1402/1003

یک مرحله ای

2002001344000068

2

تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آبشیرینکن بنک به روش B.O.O و در قالب خرید تضمینی آب به مدت 15 سال

لینک قرارداد

طرح های صنعتی راد نیروی کرمان

 

1402/08/30

180

1417/08/30

 

آب

0243D5B0230014E

12

20210060

1402/1006

یک مرحله ای

2002001344000006

3

عملیات اجرایی اصلاح و نوسازی قسمتی از خط انتقال و شبکه داخلی آب روستاهای شاه فیروز و ایلشهر شهرستان دشتستان

لینک قرارداد

معیارکاران جنوب

19,658,699,705

1402/04/10

6

1402/10/10

1402/06/10

آب

028OD5B0070022B

13

20210101

1402/1010 تجدید

یک مرحله ای

2002001344000028

2

عملیات اجرایی تکمیل مخزن و تاسیسات جانبی شهر انارستان

لینک قرارداد

بناسازان لیان بوشهر

59,458,073,442

1402/04/27

9

1403/01/27

1402/06/27

آب

028RD5B00700352

14

20210122

1402/1012 تجدید دوم

یک مرحله ای

2002001344000051

7

عملیات اجرایی احداث مخزن آب و تاسیسات جانبی شهر امام حسن فاز یک

لینک قرارداد

پایدار خشت ایرانیان

79,401,196,023

1402/05/02

4

1402/09/02

1402/12/15

آب

028MD5B0070025D

15

20210131

1402/10131 تجدید دوم

یک مرحله ای

2002001344000067

4

عملیات بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری و اصلاح، نوسازی و توسعه، تاسیسات و خطوط و شبکه توزیع آب شهرستان‌های کنگان و دیر

لینک قرارداد

پارس شعله دنا

144,850,000,000

1402/05/18

12

1403/05/18

1402/06/18

آب

028SD5B00700216

16

20210132

1402/10132 تجدید دوم

یک مرحله ای

2002001344000052

1

عملیات بهره برداری، تعمیر و نگهداری و اصلاح، نوسازی و توسعه، تاسیسات و خطوط و شبکه توزیع آب شهرستان جم

لینک قرارداد

پارس شعله دنا

84,798,134,713

1402/04/31

12

1403/04/31

1402/06/31

آب

028RD5B00700412

17

20210133

1402/10133 تجدید

یک مرحله ای

2002001344000047

1

عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان عسلویه

لینک قرارداد

آریا سازه بندر بوشهر

106,548,785,410

1402/04/24

12

1403/04/24

1402/06/24

آب

02CDD5B0070090C

18

20210151

1402/1015 تجدید

یک مرحله ای

2002001344000040

3

عملیات اجرایی فاز دوم خطوط انتقال و زون بندی مناطق شمالی شهر بوشهر

لینک قرارداد

ساز آب گناوه

382,601,574,537

1402/06/06

12

1403/06/06

 

آب

028UD5B0070019D

19

20210162

1402/1016 تجدید دوم

یک مرحله ای

2002001344000057

2

عملیات اجرایی تاسیسات جانبی و تکمیل مخزن شهرستان جم

لینک قرارداد

ساز آب گناوه

197,022,675,196

1402/05/09

15

1403/08/09

1402/06/09

آب

028SD5B0070011C

20

20210172

1402/1017 تجدید دوم

یک مرحله ای

2002001344000058

2

انجام عملیات بهره برداری، نگهداشت برنامه ای، تعمیر و رفع حادثه، اصلاح و نوسازی خطوط انتقال آب استان بوشهر

لینک قرارداد

نوید گستر تلاشگران بندر گناوه

114,776,920,479

1402/05/15

12

1403/05/15

1402/06/15

آب

02CED5B0070093E

21

20210210

1402/1021

یک مرحله ای

2002001344000028

2

عملیات اجرایی یکپارچه سازی و تکمیل شبکه توزیع آب شهر جم

لینک قرارداد

ساز آب گناوه

302,219,649,575

1402/06/04

10

1403/04/04

 

آب

028SD5B00700133

22

20210230

1402/1023

تعرفه

2002001344000042

6

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی احداث طرح فاضلاب شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم

لینک قرارداد

مهندسین مشاور پارس پیاب

324,805,741,752

1402/05/25

28

1404/09/25

 

فاضلاب

028TD5B0230019B

23

20210240

1402/1024

یک مرحله ای

2002001344000043

1

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی تکمیل مخزن و تاسیسات جانبی شهرهای جم، ریز و انارستان

لینک قرارداد

مهندسین مشاور پارس پیاب

18,962,625,160

1402/05/15

15

1403/08/15

1402/06/15

آب

028SD5B02300155

24

20210260

1402/1026

یک مرحله ای

2002001344000045

2

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان بوشهر

لینک قرارداد

فواره سازان جنوب

269,751,534,783

1402/05/25

12

1403/05/25

 

آب

028TD5B00700233

25

20210360

1402/1036

تک گزینه ای

2002001344000081

1

خدمات نظارت یکپارچه بر عملیات اجرایی فاز دوم خطوط انتقال و زون بندی مناطق شمال شهر بوشهر

لینک قرارداد

مهندسین مشاور پدید آب سپاهان

16,008,596,584

1402/06/14

12

1403/06/14

 

آب

028UD5B02300201

26

20210391

1402/1039 تجدید

یک مرحله ای

2002001344000091

6

عملیات احداث مخزن هزار متر مکعبی و ساختمان کلر زنی شهر کلمه

لینک قرارداد

ساختمان راه گستر لیان جنوب

137,709,078,885

1402/10/18

18

1404/04/18

 

آب

023UD5B0070014B

27

20210420

1402/1042

یک مرحله ای

2002001344000090

6

عملیات اجرایی احداث مخزن دو هزار متر مکعبی به همراه حوضچه‌های مربوط به شهر دالکی

لینک قرارداد

آباد آذین پایدار

171,012,152,730

1402/10/20

18

1404/04/20

 

آب

 

28

20210431

1402/1043 تجدید

یک مرحله ای

2002001344000097

3

عملیات حفاری، لوله گذاری، آزمایش پمپاژ و تجهیز یک حلقه چاه عمیق آهکی در روستای باغ تاج شهرستان دشتستان

لینک قرارداد

حفاری نیل آب زاینده رود

120,835,530,967

1402/11/11

5

1403/04/11

 

آب

 

29

20210460

1402/1046

یک مرحله ای

2002001344000096

5

اتصال خطوط اصلی فاضلاب خیابان شهدا شهر بوشهر

لینک قرارداد

پارس شعله دنا

44,840,409,652

1402/10/06

3

1403/01/06

 

فاضلاب

0243D5B00700124

30

20210470

1402/1047

یک مرحله ای

2002001344000100

3

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه 21 دستگاه الکتروپمپ لجنکش جهت استفاده در ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر بوشهر

لینک قرارداد

تلمبه موتور غرب

74,660,000,000

1402/11/10

4

1403/03/10

 

فاضلاب

 

31

20210502

1402/1050 تجدید دوم

یک مرحله ای

2002001344000121

2

انجام عملیات بهره برداری، اصلاح، نوسازی و توسعه، نگهداری و تعمیرات تاسیسات آبرسانی (متشکل از کلیه اجزا سیستم تامین، انتقال و توزیع آب) شهرستان دشتستان

لینک قرارداد

پارس شعله دنا

249,950,000,000

1402/11/01

12

1403/11/01

 

آب

 

32

20210510

1402/1051

یک مرحله ای

2002001344000105

9

عملیات اجرایی خط انتقال آب از تاسیسات هلیله تا روستای بندرگاه شهرستان بوشهر

لینک قرارداد

پارس شعله دنا

24,644,000,000

1402/10/13

6

1403/04/13

 

آب

0247D5B0070019D

33

20210560

1402/1056

یک مرحله ای

2002001344000113

2

عملیات اجرایی حفاری، کف شکنی، احیا و آزمایش پمپاژ چاه های آب شرب دستی و دستگاهی در سطح استان

لینک قرارداد

نوشاد نوشادی

41,440,037,048

1402/11/07

6

1403/05/07

 

آب

 

34